Bangphai Hospital

สิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพประกันสังคม

  • ลด 15% สำหรับครอบครัวและญาติผู้ประกันตนเมื่อแสดงบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ระบุโรงพยาบาลบางไผ่ (เฉพาะค่ายา, ค่าห้อง, ค่าอาหาร)
  • บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี เมื่ออายุมากกว่า 50 ปี ตามประกาศ ของสำนักงานประกันสังคม
  • ส่วนเกินทันตกรรม 900 บาท ได้รับส่วนลด 10% สำหรับกรณี ขูดหินปูน ถอนฟัน อุดฟัน 
  • ตรวจสุขภาพประกันสังคมฟรีตามช่วงอายุ
  • ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ สำหรับผู้ประกันตน รพ.บางไผ่ 890 บาท
  • เข้ารับบริการฟรีได้ที่สถานพยาบาลเครือข่าย 10 แห่ง
  • บริการรถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
  • บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีน ให้ความรู้ด้านสุขภาพเช่นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตเบื้องต้น นอกสถานที่

ติดต่อแผนกการตลาดโรงพยาบาลบางไผ่ โทร. 02-4570086 ต่อ 3004, 8707
คุณพัชรากร, คุณวิภาภรณ์ โทร. 086-366-5173, 081-943-0403

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า