Menu Close

บริการตรวจหาเชื้อCOVID-19

กรณีผู้มีผลตรวจ Antigen test kit (ATK) ติดเชื้อ สามารถรับการตรวจฟรี

ทุกวันเวลา 8.00-14.00 น เพียงนำหลักฐานชุดตรวจ หรือผลตรวจจากที่อื่นมาแสดง