Bangphai Hospital

ภาวะลิ้นติดในทารกแรกเกิด

ภาวะลิ้นติด เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในทารกแรกเกิด

ภาวะลิ้นติดหรือ (Tongue-tie) คืออาการที่แถบผิวหนังที่เชื่อมระหว่างลิ้นกับปากด้านล่างสั้นผิดปกติ ภาวะลิ้นติดเป็นภาวะที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกเกิด และภาวะนี้อาจนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป ทารกบางคนที่เกิดมาพร้อมกับภาวะลิ้นติดอาจไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ  แต่เด็กคนอื่นอาจเกิดปัญหาการเคลื่อนไหวของลิ้นที่ จำกัด  ทารกแรกเกิดประมาณ 4 ถึง 11% มักมีอาการของภาวะลิ้นติด และเกิดในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง แต่ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้มีอาการที่จะมีประสิทธิภาพการทำงานของลิ้นลดลง หรือเกิดปัญหาในดูดนม

วิธีการสังเกตภาวะลิ้นติดในทารกแรกเกิด

     • ลูกแลบลิ้นไม่พ้นริมฝีปากหรือเหงือกบน

     • กระดกปลายลิ้นมาสัมผัสเพดานปากไม่ได้

     • เวลาแลบลิ้นแล้วปลายลิ้นไม่แบนมน หรือเป็นเหลี่ยม แต่จะเป็นร่องหยักเข้ามา หรือเป็นรูปหัวใจแทน

     • ลูกเคลื่อนไหวลิ้นได้ไม่สะดวก และขยับลิ้นไปด้านข้างไม่ได้

     • ดูดหรืองับไม่ได้

     • มีเสียงกระเดาะลิ้นจากปากลูกขณะดูดนมแม่

     • น้ำหนักตัวลูกขึ้นช้าหรือแทบไม่ขึ้นเลย

     • หลังจากให้นมลูกแล้ว คุณแม่รู้สึกเจ็บหัวนม หรือมีรอยฟกช้ำบริเวณหัวนม หรือมีรอยกดหรือรอยริ้วบนหัวนม

สาเหตุของภาวะลิ้นติด

ตามปกติเนื้อเยื่อใต้ลิ้นจะมีลักษณะหนา สั้น และยึดติดกับใต้ลิ้นแน่น จะแยกตัวออกจากบริเวณใต้ลิ้น และด้านล่างของปากมาตั้งแต่เกิด แต่หากเนื้อเยื่อดังกล่าวยังคงยึดเกาะติดกันอยู่จะทำให้เกิดภาวะลิ้นติดได้ อย่างไรก็ตาม แพทย์ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิด ภาวะลิ้นติด แต่ผู้ป่วยบางคนอาจเผชิญภาวะนี้เนื่องจากปัญหาทางพันธุกรรม

การรักษาภาวะลิ้นติด

การรักษาภาวะลิ้นติดจำเป็นเมื่ออาการของโรคทำให้ทารกมีปัญหาในดื่มนม การรักษาที่สามารถทำได้ง่ายที่สุดคือการตัดเนื่อเยื่อ frenulum  บางครั้งเรียกว่าวิธีการแบ่งลิ้น หรือ (Frenulotomy) แพทย์จะตัดส่วนของผิวหนังที่เชื่อมระหว่างใต้ลิ้นกับด้านล่างของปากอย่างรวดเร็ว เพื่อบรรเทาความเจ็บปวด  ทารกอาจไม่ต้องรับการบรรเทาอาการปวดที่เกิดจากการผ่าตัด ขั้นตอนนี้จะทำให้ลิ้นเป็นอิสระ และช่วยให้ลิ้นเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระมากขึ้น คุณแม่อาจได้รับคำแนะนำให้กระตุ้นทารกด้วยการให้กินนมแม่ทันทีหลังการรักษา เพราะจะช่วยให้ทารกสงบลงได้ อาจมีเลือดออกเล็กน้อยหลังการผ่าตัด แต่ในบางกรณีก็อาจมีเลือดออกมามากได้เช่นกัน    

ภาวะลิ้นติดนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากรีบรับรักษาอย่างถูกวิธี จะช่วยให้เด็กดูดนมแม่ได้ดีขึ้น และได้รับปริมาณน้ำนมที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต ส่งผลต่อพัฒนาการด้านภาษา การพูด และการออกเสียงให้ดียิ่งขึ้นได้

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกกุมารเวช 02-4570086 ต่อ 6607