Bangphai Hospital

ศูนย์แพทย์เฉพาะทางกุมารเวชกรรม

ให้บริการตรวจรักษาปัญหาสุขภาพเด็กโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

  – ดูแลสุขภาพเด็กตั้งแต่ ทารกแรกเกิด จนเข้าสู่วัยรุ่น

  – ดูแลรักษาเด็กเจ็บป่วย ปัญหาสุขภาพทั่วไป

  – ประเมิน ให้คำปรึกษา ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงอายุ 

  – ตรวจสุขภาพเด็กและบริการวัคซีนแต่ละช่วงอายุ 

     พญ. ปิยะดา ศรีสุวรรณ กุมารแพทย์

เวลาทำการคลินิกกุมารเวชกรรม

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น

โทรสอบถาม/นัดหมาย

02-457-0086 ต่อ 4013