Bangphai Hospital

คลินิกสุขภาพเท้า

“ยกระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพเท้าและให้บริการผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพเท้าครบวงจรสำหรับคนไทย”

คลินิกสุขภาพเท้า โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเท้า (Pedorthist) จากสหรัฐอเมริกา

บริการจัดจำหน่ายรองเท้าเบาหวาน รองเท้าสุขภาพ และอุปกรณ์สำหรับดูแลเท้าจากสหรัฐอเมริกา รวมทั้งบริการ ปรับ ใส่อุปกรณ์เสริมและตัดรองเท้าพิเศษเฉพาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีความผิดปกติต่าง ๆ ของเท้า เพื่อให้พอดีและเหมาะสมสำหรับสภาพเท้าของแต่ละคน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเท้าและวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบ ผลิต ใช้ และปรับแต่งรองเท้า (C.Ped) จากสหรัฐอเมริกา

เพราะเราเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสุขภาพเท้า โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานซึ่งหากไม่ได้รับคำแนะนำตลอดจนการรักษาและการเลือกใช้รองเท้าและอุปกรณ์อย่างเหมาะสมอาจนำไปสู่การต้องถูกตัดขาได้ และสำหรับคนทั่วไป การขาดการดูแลเท้าและเลือกใช้รองเท้าที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะผู้ที่ต้องยืนหรือเดินนาน ๆ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการปวดเท้า ขา เข่า สะโพก หลัง หรือการบาดเจ็บต่อเท้า อันอาจนำไปสู่ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการทำงานหรือแม้แต่คุณภาพชีวิตที่ลดลงได้

“ดูแลเท้าวันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เลือกรองเท้าที่ใช่แล้วไปในทุกที่ที่ท่านต้องการจะไป”

ติดต่อคลินิกสุขภาพเท้า

ที่อยู่

คลินิกสุขภาพเท้า
ชั้น 5 โรงพยาบาลบางไผ่
เลขที่ 62 ปากซอยเพชรเกษม 22
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กทม. 10160

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการทุกวันอาทิตย์
เวลา 8.30-12.00 น.

โทรนัดหมาย

โปรดติดต่อนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์
02-4570086