Bangphai Hospital

ศูนย์แพทย์เฉพาะทางจิตเวช

ตรวจวินิจฉัยโรคทางจิตเวชทั่วไป

  – ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาโรคทางจิตเวช

  – ภาวะเครียด ภาวะซึมเศร้าวิตกกังวล ปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์จิตใจ

  – ปัญหาด้านการควบคุมพฤติกรรมในผู้ใหญ่และวัยรุ่น โดยแพทย์เฉพาะทาง

ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกจิตเวช

คลินิกชื่อ-สกุลจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
จิตเวชนพ.นิรันดร์รัตน์ วงศ์วิริยะวณิช15.00-20.00 น.

โทรสอบถาม/นัดหมาย

   02-4579740 ต่อ 4010 ,4011