Bangphai Hospital

ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลบางไผ่

ศูนย์ตรวจสุขภาพให้บริการอะไร

  • บริการตรวจสุขภาพโปรแกรมต่าง ๆ ตามช่วงอายุ ตรวจสุขภาพก่อนเข้างานหรือก่อนเข้าเรียน ตรวจสุขภาพทำใบขับขี่ ตรวจสุขภาพประจำปี
  • บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ราคาพิเศษ ได้แก่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส เป็นต้น

วันและเวลาทำการ

เรามีทีมแพทย์พยาบาลให้คำแนะนำการตรวจสุขภาพทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการเวลา 08.00 – 17.00 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ติดต่อสอบถามศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร 02-4570086 ต่อ 4025
  • สำหรับบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่เป็นหมู่คณะ โทร 02-4570086 ต่อ 3004