Bangphai Hospital

เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษให้การวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้อง โดยมีบริการด้านกายภาพบำบัดตามหลักวิชาชีพ คือ

  • การรักษาด้วยการใช้มือในการปรับโครงสร้างของข้อต่อกระดูก กล้ามเนื้อ และเส้นประสาทให้อยู่ในสภาวะตำแหน่งที่เหมาะสมกับการรักษาและการใช้งาน ซึ่งต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์สรีระวิทยา ซึ่งมีเทคนิคหลายเทคนิค
    Exercises
  • การออกกำลังกายที่เหมาะสม เฉพาะบุคคล

การใช้เครื่องมือในการรักษา เพื่อกระตุ้นเซลล์ของร่างกาย ส่งเสริมให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมกับการทำงาน

ภาวะโรคที่สามารถรับการรักษาทางภายภาพบำบัด

1. ผู้ป่วยระบบประสาท ผู้ป่วยอัมพฤกษ์, อัมพาต, ผู้ป่วยพาร์กินสัน, ผู้ป่วยเด็กสมองพิการตั้งแต่กำเนิด
2. ผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ Office Syndrome, กลุ่มอาการปวดคอ ปวดบ่า, กลุ่มอาการปวดชาจากกระดูกคอเลื่อน, กลุ่มอาการชาจากเส้นประสาทถูกกดทับ, กลุ่มอาการจากหมอนรองกระดูกเสื่อม, กลุ่มอาการปวดชาจากกระดูกสันหลังเคลื่อน, กลุ่มอาการปวดหัวไหล่, ข้อไหล่ติด กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อข้อศอก, กลุ่มอาการปวดมือ นิ้วมือ, กลุ่มอาการปวดข้อเข่า, กลุ่มอาการข้อเท้า ส้นเท้า, กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อจากการทำงาน, กลุ่มอาการกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง, กลุ่มผู้ป่วยกระดูกหัก ใส่เฝือก / ดามเหล็ก
3. ผู้ป่วยระบบทรวงอก ปอด และหัวใจ ผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด, ผู้ป่วยปวดอุดฟันเรื้อรัง, ผู้ป่วยปอดอักเสบ

วันและเวลาทำการ

แผนกกายภาพบำบัด

เปิดทำการทุกวัน
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
โทร. 02-4570086 ต่อ 4121