Bangphai Hospital

ศูนย์แพทย์เฉพาะทางโสต ศอ นาสิก

  • ดูแลรักษาเกี่ยวกับการผิดปกติหู คอ กล่องเสียง จมูก
  • โรคภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ หูอักเสบ น้ำในหูมีปัญหา
  • การตรวจการได้ยิน ฯลฯ

ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกโสต ศอ นาสิก

คลินิกชื่อ-สกุลจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
โสต ศอ นาสิก พญ. ฐิตารีย์ สุวรรณนัจศิริ13.00-17.00

โทรสอบถาม/นัดหมาย

โทรนัดหมาย 02-4579740 ต่อ 4010 ,4011