Menu Close

อัตราค่าบริการห้องพักรักษาพยาบาล โรงพยาบาลบางไผ่

ประเภทห้องค่าห้องค่าอาหาร (3มื้อ)ค่าอาหารว่างค่าบริการพยาบาลค่าบริการโรงพยาบาลรวมค่าห้องต่อวัน
ICU2,5003301,2005004,530
Step down1,8003301,0004003,530
ห้องเดี่ยว (เตียงไฟฟ้า)2,200360807004003,740
ห้องเดี่ยว (เตียงธรรมดา)2,000360807004003,540
ห้องเดี่ยว (เด็ก)1,800300806004003,180
ห้องเดี่ยว (สูติ-นรีเวช)2,000360806004003,450
ห้องคู่1,250330406004002,620
ห้องรวม-ทั่วไป6002405003001,640
ห้องรวม-เด็ก7001805003001,680

 หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าหัตถการ และค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ