Menu Close

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับชื่อสังกัด (ฝ่าย)ตำแหน่งงานอัตราว่างรายละเอียดเพิ่มเติม
1ฝ่ายการพยาบาลพยาบาลวิชาชีพ (RN) แผนกห้อง ICU Full-Time1
2ฝ่ายการพยาบาลพนักงานผู้ช่วยพยาบาล nurse aid5
3ฝ่ายการพยาบาลพยาบาลวิชาชีพ (RN) Full-Time3
4ฝ่ายสนับสนุนบริการคนสวน1
5ฝ่ายสนับสนุนบริการเจ้าหน้าที่ รปภ.2
6ฝ่ายสนับสนุนบริการแม่บ้าน2คุณสมบัติแม่บ้าน
7ฝ่ายสนับสนุนบริการเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ1
8ฝ่ายสนับสนุนบริการหัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล1
9ฝ่ายบริหารธุรการ1
10ฝ่ายบริหารหัวหน้าแผนกการเงินและบัญชี1
11ฝ่ายบริหารพนักงานบัญชี1
12ฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายการตลาด2
13ฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่การเงินใน1

สอบถามแผนกบุคคล โทร. 02-4570086 ต่อ 8816 หรือ hrbangphai@gmail.com