Bangphai Hospital

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรฉีดไหม?

วัคซีน โรคไข้หวัดใหญ่ ควรฉีดไหม

โรคไข้หวัดใหญ่ คืออะไร?

โรคไข้หวัดใหญ่ หรือ Influenzaเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ส่งผลให้เกิดอาการของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ โดยโรคไข้หวัดใหญ่มักพบบ่อยในช่วงฤดูฝนหรือเวลาที่อากาศเย็น สายพันธุ์หลักสามสายพันธุ์ที่พบบ่อยคือ ไวรัสสายพันธุ์ A, B, และ C โดยทั่วไปแล้วส่งผลกระทบต่อคนที่ภูมิคุ้มกันต่ำจะทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น โรคนี้สามารถระบาดได้ในสังคมที่มีคนอยู่ใกล้ชิดกัน เช่น ในสถานที่ทำงาน โรงเรียน เป็นต้น

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่

ไข้สูง 38-40 องศาเซลเซียส / หนาวสั่น / ปวดศีรษะ / ปวดกล้ามเนื้อ / อ่อนเพลียมาก / ไอแห้ง / เจ็บคอ / น้ำมูกไหล / คลื่นไส้และอาเจียน / ท้องเสีย 

โรคไข้หวัดใหญ่อันตรายขนาดไหน

หากเปรียบเทียบโรคไข้หวัดใหญ่กับโรคอื่นๆ จากการวิจัยพบว่า โรคไข้หวัดใหญ่ มีภาวะแทรกซ้อนและการระบาดที่สูงกว่า โรคหวัดธรรมดา ไข้หวัดใหญ่สามารถอันตรายถึงชีวิตได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และหญิงมีครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ ปอดอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ภาวะช็อก ถึงขั้นเสียชีวิตได้

วิธีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

- ฉีดวัคซีน : การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดโอกาสในการติดเชื้อและระบาดของโรค แนะนำให้ฉีดวัคซีนทุกปี เพื่อให้สภาพภูมิคุ้มกันทีดีอยู่อย่างสม่ำเสมอ
- ล้างมือบ่อยๆ : ล้างมือด้วยสบู่และน้ำยาล้างมือต่างๆอย่างถูกต้องเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเอาเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ที่เราสัมผัสมาออกไป นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงสัมผัสตา จมูก และปากเมื่อไอหรือจาม
- หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด : หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนคนพลุกพล่าน โดยเฉพาะในช่วงที่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ การที่หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดจะช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สวมหน้ากากอนามัย : การสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนเยอะหรืออยู่ใกล้กัน สามารถช่วยลดโอกาสในการรับเชื้อของโรคไข้หวัดใหญ่ และป้องกันไม่ให้ไวรัสกระจายไปสู่คนอื่นๆ
- อยู่ห่างจากผู้ป่วย : หากมีคนใกล้ชิดหรือมีคนในครอบครัวหรือสถานที่ทำงานที่ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้เขาและหลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
- รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอ : การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพโดยรวมของเรา ช่วยให้เราแข็งแรง ป้องกันโรค เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกัน ของร่างกาย
- พบแพทย์ทันที : หากคุณมีอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ ควรพบแพทย์ทันที เพื่อรับการวินิจฉัยและรับการรักษาที่ถูกต้อง

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ช่วยอะไร

วัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนที่ช่วยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่จะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ทำให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับเชื้อได้หากได้รับเชื้อ วัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ประมาณ 60-70% วัคซีนไข้หวัดใหญ่ยังมีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรคและลดระยะเวลาในการป่วยได้
- ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
- ลดความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่
- ลดระยะเวลาในการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่
- ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่ เช่น ปอดอักเสบ ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่

โรงพยาบาลบางไผ่ มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ฟรี สำหรับผู้ประกันตนโรงพยาบาลบางไผ่ ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ตามประกาศของสำนักงานประกันสังคมแต่ละปี สอบถามเพิ่มเติมที่แผนกประชาสัมพันธ์ โทร 02-457-0086 ต่อ 3100